Ljudmätning & Ljudisolering

Effektiv ljudmätning

Technohearts utför alla typer av ljudmätningar och ljudutredningar i bostäder, företag, studios, kontor, hotell mm. Vi har marknadens bästa pris på ljudmätningar då vi hellre ser att kunden har budget över för att åtgärda problemet.

En ljudmätning kan i många fall visa vem som bär ansvaret för att ljudisolera men även ge underlag för vilken typ av isolering som krävs för att åtgärda problemet. Efter utförd ljudmätning får kunden ett dokument med alla resutat och även en åtgärdsplan för att åtgärda problemet.

Vi  har den absolut senaste tekniken inom ljudmätning.

En ljudmätning kan exempelvis avgöra om myndighetskrav uppehålls och vem som bär ansvaret för att ljudisolera samt vilka åtgärder som ska göras.

Effektiv Ljudisolering och ljudabsorbering i olika miljöer

Ljudisolering – ljudabsorbering restaurang

En bra ljudmiljö ger dina gäster, anställda och även dig en bättre upplevlese

Ett problem för barer och restauranger kan vara är att grannarna störs, och det innebär då att tex musiken behöver sänkas, vilket i sin tur kan medföra sämre stämning och färre kunder.

Ett annat problem kan vara ljudmiljön i lokalen, en avskalad miljö där ljudet studsar mot kala ytor. Steg, röster, porslinskrammel, bestickskrammel och skrapande stolsben blir oljud där fler och fler röster höjs för att höras vilket gör att ljudnivån skruvas upp o blir till ett oväsen som förstör stämning.

En bra ljudmiljö gör att dina kunder kommer stanna längre och trivas bättre och en bra ljudmiljö är inte bara viktig för dina gästers välbefinnande utan även viktigt för dina anställda.

Ljudisolering & ljudabsorbenter till hus och hem

I sitt hem försöker man få till en lugn och avkopplande miljö. Nåt lugnt och skönt att komma hem till efter tex en arbetsdag, men en av dom största utmaningarna till att få det lugnt och skönt är allt omgivande ljud från bla våra elektronikprylar, vvs som låter eller grannar som hörs.

Sen underlättar det inte heller att vi numera ofta har öppna planlösningar och sparsmakade inredningsstilar vilket gör att ljudet får fritt spelrum. Ett annat problem är också att man i flertalet äldre byggnader inte tänkte lika mycket på att ljudisolera väggar och rum när dom byggdes.

Att ljudisolera eller ljudabsorbera ett rum kan innebära bättre sömn om det är ett sovrum eller ett tystare hus om rummet man isolerar eller absorberar bebos av någon som tex gamar eller spelar väldigt hög musik (ett inte helt ovanligt problem för tonårsföräldrar).

Vi har ett brett sortiment med ljudabsorbenter i olika färger och former. Här finns bland annat cirklelformade, fyrkantiga och sexkantiga absorbenter för vägg och tak. Här hittar du även rumsavdelare, tavlor och anslagstavlor som kan hjälpa till och ljudabsorbera ditt hem.

Ljudisolering och ljudabsorbenter till studio

Det finns dom som är lyckligt lottade och har sin studio avskilt och där man inte blir störd av något eller någon och där man inte heller kan störa någon, men ofta ligger studior i stadsmiljö och alla som någon gång bott i en stad vet att det aldrig blir helt tyst där, det finns ljud runtomkring, tex en bil som tutar, brus från trafiken, en granne som rör sig eller kanske en tvättmaskin som bullrar.

Det är inte säkert att dessa ljud stör i någons vardagliga liv men när man ska spela in musik eller tex en podd blir det oönskade element. Därför är ljudisolering och ljudabsorbering en viktig faktor i en studio.

Det finns många saker att ta hänsyn till när man ljudisolerar/ljudabsorberar en studio. Ljud fortplantar sig på olika sätt, det finns tex luftburet ljud och stomljud. Luftburna ljud är ljud som läcker in genom tex fönster, kan vara röster från människor på gatan eller bilar som kör.

Stomljud är de ljud som fortplantas genom själva byggnadens konstruktion, tex ljud från granne ovanpå.

Sen finns det även det som kallas direktljud och flanktransmissioner. Direktljud färdas direkt genom rummets skiljekonstruktioner tex väggar, fönster, golv och dörrar medan flanktransmissioner är ljud som läcker in i rummet via omvägar. Om man vill skapa en effektiv ljudisolering måste man därför skydda rummet mot alla dessa typer av ljud.

I en studio är också nåt av det viktigaste akustiken, utan rätt akustik får man inte rätt resultat av det man spelar in och man får inte ut det man vill åstadkomma så hur man ljudisolerar och ljudabsorberar är även väldigt viktigt för akustiken.